Co je to THCP a jaké má účinky?

THCP_1

 

THCP, neboli tetrahydrocannabiphorol, je novinka na poli kanabinoidů. Bylo objeveno v roce 2019, kdy italský výzkumný tým zkoumal chemické složení konopí pomocí pokročilé hmotnostní spektrometrie a kapalinové chromatografie. Během tohoto procesu bylo THCP nalezeno úplně náhodou​​.

 

Jak vzniká THCP

THCP je přirozeně se vyskytující kanabinoid v rostlinách konopí. Živé rostliny však produkují pouze malé množství této látky. Může být extrahováno a odděleno od ostatních kanabinoidů z konopí a marihuany pomocí chromatografických metod​​. Výroba THCP pro masovou konzumaci však vyžaduje jeho laboratorní produkci.

 

Jaké účinky má THCP? (THCP vs THC)

Účinky THCP jsou podobné jako u THC, ale jsou silnější. Italští vědci, kteří objevili organické THCP, zjistili, že se váže 33krát účinněji na CB1 receptor než THC, což je nejdůležitější receptor pro vytváření psychoaktivních účinků. To neznamená, že by THCP způsobovalo 33krát silnější efekt než tradiční THC. Může tak způsobovat hlubší relaxaci a intenzivnější zážitek. Ale pozor, s větší silou přichází i větší zodpovědnost při jeho používání.

THCP

 

Jaký je rozdíl mezi HHC a THCP?

Rozdíl mezi HHC (hexahydrocannabinolem) a THCP (tetrahydrocannabiphorolem) spočívá především v jejich chemické struktuře a účincích:

1. Chemická struktura a výroba: 

HHC je hydrogenovaný THC, což znamená, že je THC chemicky upraveno přidáním vodíkových molekul. Tato změna zvyšuje jeho stabilitu a prodlužuje trvanlivost. THCP má strukturální podobnost s THC, ale s delším uhlíkovým řetězcem, který mu umožňuje silnější a efektivnější vazbu na CB1 receptory.

2. Potence a účinky: 

HHC je považováno za silnější než THC, ale méně potentní než THCP. Účinky HHC jsou srovnatelné s klasickým THC. Oproti tomu THCP je až 33krát potentnější než klasické THC, díky své schopnosti silně se vázat na CB1 repectory. 

Vzhledem k významně vyšší potenci THCP oproti HHC a jeho potenciálně silnějším psychoaktivním účinkům je důležité přistupovat k užívání těchto látek s opatrností.

 

THCP je silný a relativně nově objevený kanabinoid, který může mít významně silnější účinky než THC. Jeho potenciální terapeutické přínosy a bezpečnostní profil, jsou stále předmětem výzkumu. Je důležité mít na paměti, že produkty s THCP by měly být používány s opatrností a po konzultaci s lékařem.