Reklamační řád

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.raveshop.cz je:
RAVESHOP EUROPE s.r.o., Rybná 716/24 11000 Praha 1 - Staré Mesto Česká republika tel.: +420 732 618 273.

Reklamace zasílejte na: 

Mail Step (příjem RAVEshop)
Do Čertous 2635/2760/10, 193 00 Praha 20

Postup reklamace

Napište email na objednavky@raveshop.cz
Do 24 hodin Vám zašleme instrukce se štítkem pro vrácení.
Do vráceného balíku prosím vložte následující info:
Číslo objednávky.
Kód a název produktu, který vracíte.
(Příklad: Vracím zboží Trance Djs tričko s kodem TRIKO_11_TRANCE_M_CER, objednávka č. 2022011334).

 

Kupujícímu před prvním použitím důrazně doporučujeme prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu. Záruční doba začíná běžet převzetím věci kupujícím.

Součásti každého nákupu na-eshopu je daňový doklad (faktura), který slouží také jako dodací list. (Zákazník najde v e-mailové příloze hned po dokončení nákupu).

Záruční doba je uvedena u každého zboží, jako den vystavení faktury. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad – faktura.

Dodavatel poskytuje záruku na jakost a úplnost dodávaného zboží.

Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží.

Pokud je zboží předáváno dopravcem v porušeném obalu nebo má-li kupující pochybnosti, že přepravce dodal zboží nevykazující vady, sepíše s přepravcem Zápis o reklamaci zboží.

Ke zboží je zpravidla vystaven záruční list, kterým zákazník spolu s fakturou prokazuje původ zboží při reklamaci. Není-li ke zboží vystaven záruční list, postačuje při reklamaci doložení původu zboží fakturou.

Zjistí-li zákazník vady zboží, musí o nich informovat prodejce bez zbytečného odkladu. O zjištěných nedostatcích informuje zákazník dodavatele písemně (stačí emailem), přičemž uvede charakteristiku závad, číslo objednávky a jméno zákazníka. Dodavatel je povinen vyřídit reklamaci nejpozději do 30 dnů od jejího doručení.

Zákazník má dle zákona právo na bezdůvodné vrácení zboží ve 14. denní lhůtě. Tato lhůta začíná běžet následující den po dni, kdy zákazník převezme zásilku. Zákazník musí informovat prodejce v této 14. denní lhůtě a v této lhůtě zaslat zboží zpět. Pokud poslední den 14. denní lhůty vychází na víkend, zákazník má právo odeslat zboží zpět prodejci následující pracovní den.

Reklamaci lze uplatnit i v případě kompletnosti zboží.
Zákazník může při reklamaci uplatňovat následující nároky:

  • dodání chybějícího zboží nebo jeho částí opravu závad výměnu zboží za bezvadné v případě, že je vada neodstranitelná nebo se již stejná vada nejméně dvakrát opakovala


Reklamaci nelze uplatnit v následujících případech:
- zboží bylo použito v rozporu s návodem k obsluze
- zboží bylo neodborně používáno nebo ošetřováno
- zboží bylo používáno v podmínkách, které nejsou obvyklé u daného typu výrobku
- zboží bylo poškozeno přírodními živly.

 

Používáme ověření věku Adulto