Rush Original EU Formula | 10ml

Rush originál z Kanady. Je to jeden z nejlepších a nejprodávanějších poppersů na světě.

Můžeme doručit do:
23.7.2024
Ihned k odeslání (>5 ks)
Kód: POP03_ORIGEU
Značka: RUSH
239 Kč 198 Kč bez DPH
rush original 10ml 1
Novinka
  • výrobek obsahuje 10 ml:
  • pentyl nitrite, 1-pentanol, 2-methyl-1-butanol, 2-methylbutyl nitrite
  • uchovávejte na chladném, dobře větraném místě
  • výrobek je velmi hořlavý, nepoužívejte blízko otevřeného ohně!
  • odstranit z dosahu dětí!
  • koupí tohoto produktu, potvrzujete, že jste starší 18 let.
  • EC: 951:169:0
  • neslouží k přímé inhalaci!

Tyto produkty jsou ošetřujících přípravky na kůži a úpravu erotických kožených oděvů a kožených erotických hraček a doplňků. Tyto produkty nejsou určeny k lidské spotřebě. 

 

Prosím o seznámení se s riziky a návodem k použití  ZDE.

BEZPEČNOSTNÍ LISTY ZDE

 

 

NEBEZPEČÍ

Vysoce hořlavá kapalina a páry.Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.


Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. KOUŘENÍ
ZAKÁZÁNO. Používejte ochranné rukavice. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, pokud jsou nasazeny a lze je snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. PŘI expozici nebo podezření na ni: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/. Odstraňte obsah/obal

 

 

TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (TIS): +420 224919293

 

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
Používáme ověření věku Adulto