Amsterdam revolution | 10ml

Amsterdam revolution poppers.

Brzy skladem
Kód: POP_REVO_AMSTR
Značka: BUZZ
229 Kč 189 Kč bez DPH
  • výrobek obsahuje 10 ml:
  • Isopropylnitrit (CAS 541-42-4) a propan-2-ol (CAS 67-63-0)
  • uchovávejte na chladném, dobře větraném místě
  • výrobek je velmi hořlavý, nepoužívejte blízko otevřeného ohně!
  • odstranit z dosahu dětí!
  • koupí tohoto produktu, potvrzujete, že jste starší 18 let.
  • UFI: PGQ5-Q88V-W00Q-ERXD
  • neslouží k přímé inhalaci!

Prosím o seznámení se s riziky a návodem k použití  ZDE.

 BEZPEČNOSTNÍ LISTY ZDE

 

 

NEBEZPEČÍ

Vysoce hořlavá kapalina a páry. Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje poleptání kůže a vážné poškození očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Při vdechování může způsobit smrt. Může způsobit ospalost a závratě. Podezření na genetické poškození

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

 

TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (TIS): +420 224919293

 

Zákazník prohlašuje, že koupí tohoto výrobku, kde je akutní toxicita 1 nebo 2 podle nařízení (ES(č. 1272/2008 a §44a Zákon č. 258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů je osobou právnickou nebo podnikající fyzickou osobou s patřičným oprávněním podle zákona 258/2000 (je osobou odborně způsobilou podle §44b nebo má nakládání odborně způsobilou osobou externě zajištěno).

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
Používáme ověření věku Adulto